Czy musimy płacić podatek u źródła za program komputerowy?

Ogólne kwestie dotyczące należności licencyjnych i zasad poboru podatku u źródła (withholding tax, podatek WHT) wyjaśnialiśmy we wpisie „Jaki podatek trzeba płacić za międzynarodowe należności licencyjne”. Sprawa jest trochę bardziej skomplikowana w przypadku, gdy mamy do czynienia ze sprzedażą licencji do programów komputerowych. Pojawia się bowiem pytanie, czy opłaty za nabywanie programów komputerowych to należności licencyjne opodatkowane podatkiem u źródła, czy też nie.

W pierwszej kolejności musimy rozróżnić nabywanie programów komputerowych dla własnego użytku (licencja „end-user”) od nabywania programów komputerowych w celu ich dalszej odsprzedaży.

Licencja end-user

Nabywając program komputerowy jedynie dla własnego użytku mamy do czynienia z tzw. licencją end-user. Jesteśmy wówczas końcowymi użytkownikami zakupionego programu. Modyfikowanie, poprawianie, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie jest w tym wypadku zabronione. W takiej sytuacji przyjmuje się, że nie dochodzi do powstania jakichkolwiek należności licencyjnych, a co za tym idzie nie spoczywa na nas obowiązek zapłaty podatku u źródła. Powyższe wynika z komentarza do konwencji modelowej OECD.

Licencja umożliwiająca dalsze rozpowszechnianie

Trudno udzielić jednoznacznej odpowiedzi, czy w przypadku zakupu licencji do programów komputerowych w celu ich dalszego rozpowszechniania powinniśmy płacić podatek u źródła, czy też nie. W praktyce pojawiają się w tym zakresie rozbieżne stanowiska.

Należności licencyjne co do zasady dotyczą tych opłat, które są uiszczane z tytułu korzystania z praw autorskich do utworu. Z kolei programy komputerowe na gruncie przepisów prawa autorskiego zostały zdefiniowane jako odrębna kategoria utworów będących przedmiotem prawa autorskiego. Takie skategoryzowanie programu komputerowego w polskim porządku prawnym nie przesądza jednoznacznie czy programy komputerowe należy traktować jako utwór, czy też nie. Te wątpliwości mają swoje przełożenie w praktyce podatkowej. Urzędy Skarbowe i sądy bardzo często prezentują odmienne stanowiska w zakresie opodatkowania software’u podatkiem u źródła.

Pomocą w określeniu co wchodzi w zakres należności licencyjnych mogą być umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (o ile taka umowa z danym państwem została zawarta). Umowy z niektórymi krajami (np. Portugalią) wprost wskazują, iż opłaty za licencję do programów komputerowych są należnościami licencyjnymi. Wówczas należałoby uiścić należny podatek bez względu na klasyfikację programu komputerowego na gruncie prawa autorskiego. Jeśli jednak umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania nie zawiera doprecyzowania z zakresu opodatkowania programu komputerowego, sprawa wymaga głębszej analizy.

 

Nasza Kancelaria pomaga w określeniu obowiązku zapłaty podatku u źródła za należności licencyjne. Jeśli więc jesteś zainteresowany uzyskaniem informacji, czy Urząd Skarbowy słusznie wymaga od Ciebie przedmiotowej opłaty zapraszam do kontaktu.

A&RT1244_35

 

Radosław Piekarz

rpiekarz@a-rt.pl

tel. 691 016 305