Jak prawidłowo rozliczyć podatek za należności licencyjne? Ubruttowienie podatku u źródła.

Od opłat licencyjnych uiszczanych na rzecz podmiotu zagranicznego jesteśmy zobowiązani zapłacić należny podatek, tzw. podatek u źródła. O zasadach opodatkowania należności licencyjnych pisaliśmy w artykule: „Jaki podatek trzeba płacić za międzynarodowe należności licencyjne?”. Mając już wiedzę w zakresie obowiązującej stawki podatku, do wyjaśnienia pozostaje kwestia taka, jak prawidłowe obliczenie podatku u źródła – kwestia prawidłowego rozliczenia podatku za należności licencyjne. Pozwoli nam to na odprowadzenie do urzędu skarbowego kwoty podatku we właściwej wysokości. Jak obliczyć tego typu podatek – przybliżamy to zagadnienie poniżej.

UBRUTTOWIENIE PODATKU U ŹRÓDŁA (TZW. GROSS-UP)

Podatek u źródła (WHT) należy obliczać od ubruttowionej kwoty faktycznie wypłaconych należności.

W praktyce bardzo często spotykamy się z sytuacją, w której podmioty umawiają się, że podatek u źródła z tytułu należności licencyjnych będzie wypłacany w określonej kwocie netto (pozbawionej wszelkich obciążeń).

W umowie licencyjnej zostaje więc określona kwota wynagrodzenia, jaką spółka udzielająca licencji chce otrzymywać od licencjobiorcy. Podmioty bardzo często taką kwotę przyjmują za podstawę obliczenia kwoty takiej, jak podatek u źródła. Jest to jednak założenie nieprawidłowe. W tej sytuacji niezbędne jest przeprowadzenie procesu takiego, jakim jest ubruttowienie (tzw. gross-up), w taki sposób, aby odprowadzona do urzędu skarbowego kwota była prawidłowa.

Zasady na podstawie których przeprowadza się ubruttowienie przedstawia przykład poniżej.

 

Przykład

Spółka A (spółka niemiecka) udziela Spółce B (spółce polskiej) licencji na korzystanie ze znaku towarowego. Opłata licencyjna z tego tytułu zostaje w umowie licencyjnej określona na kwotę  800 000,00 zł netto (kwota faktycznie wypłacona). Spółka A nie posiada certyfikatu rezydencji. Stawka podatku wynosi 20%.

Podstawą opodatkowania nie jest kwota netto. Nieprawidłowe jest więc poniższe rozwiązanie (często praktykowane przez przedsiębiorców)

 ubrutt1  

Aby obliczyć ubruttowienie należności od licencji należy posłużyć się następującym wzorem:

 

puź ubrutt

Na podstawie powyższego równania otrzymujemy następujące rozwiązanie:

  • Ubruttowiona opłata licencyjna (podstawa wyliczenia podatku) = 1 000 000,00 zł
  • Kwota należnego podatku = 200 000,00 zł
  • Opłata licencyjna = 800 000,00 zł

 ubrutt2

 Jeśli masz problem z ustaleniem, jakim jest obliczenie podatku u źródła od międzynarodowych należności licencyjnych, zapraszam do kontaktu.

A&RT1244_35

Radosław Piekarz

rpiekarz@a-rt.pl

tel. 691 016 305