tm

Znaki towarowe – poradnik prawny i podatkowy

Uzyskanie prawa ochronnego na znak towarowy jest niezwykle korzystne dla przedsiębiorcy. Uzyskuje on wyłączność na korzystanie ze znaku towarowego objętego ochroną. Ochrona znaku towarowego ma więc szczególne znaczenie w obrocie handlowym, jak również może odgrywać ważną rolę w procesie optymalizacji podatkowej przedsiębiorstwa.

Bezpodatkowa sprzedaż aktywów

Optymalizacja podatkowa nadal jest możliwa wbrew podjętym przez rząd działaniom. Jedna z metod optymalizacji podatkowej pozwala na sprzedaż dowolnego aktywa bez podatku.

Jak zarejestrować znak towarowy w Polsce?

Na znak towarowy może być udzielone prawo ochronne. W tym celu niezbędne jest dokonanie odpowiedniego zgłoszenia w Urzędzie Patentowym. Udzielenie prawa ochronnego nie stanowi warunku używania znaku towarowego. Niemniej jednak na skutek rejestracji, przedsiębiorca uzyskuje wyłączność w zakresie używania znaku towarowego na terytorium Rzeczypospolitej Polski. Co istotne, ochrona znaku towarowego ma szczególne znaczenie w obrocie handlowym, jak również może odgrywać ważną rolę w procesie optymalizacji podatkowej przedsiębiorstwa.

Kontrole cen transferowych

Ceny transferowe definiowane są jako ceny stosowane we wszelkich transakcjach realizowanych przez podmioty powiązane w sposób osobowy (w tym rodzinny) lub kapitałowy. Kontrola cen transferowych to od wielu lat priorytet Ministerstwa Finansów. Jak w rzeczywistości kształtuje się powyższy obszar kontroli? Zapraszamy do lektury wniosków z badania kancelarii A&RT.

Dokumentacja cen transferowych w 2017 r.

Dokumentacja cen transferowych w 2017 r. będzie trudniejsza do sporządzenia. Zmieniają się przepisy w tym zakresie. Poniżej przedstawiamy ogólne założenia zmian w zakresie sporządzania dokumentacji cen transferowych.

Czy spółka osobowa musi posiadać dokumentację cen transferowych?

Od 1 stycznia 2015 r. istotnie zmieniły się przepisy o cenach transferowych. Dokumentacja cen transferowych w spółce osobowej dotyczy takich form działalności, jak spółki komandytowe, jawne, partnerskie.

Ryzyko związane z zatrudnianiem przedsiębiorcy

Obecnie wielu pracodawców, w celu zmniejszenia kosztów wynagrodzenia i zakresu obowiązków administracyjnych, decyduje się na współpracę w oparciu a alternatywne formy zatrudnienia, w tym na współpracę z osobą prowadzącą działalność gospodarczą.

Co z tym UBEREM?

Ministerstwo Finansów wydało komunikat, w którym dochody osób fizycznych uzyskane z tytułu świadczenia usług transportowych z wykorzystaniem tej aplikacji podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

40445439_ceny-transferowe-mechanizmy-ustalania-i-zarzadzanie-ryzykiem-prz_2_250x357_FFFFFF_pad_0-210x300

Ceny transferowe. Mechanizmy ustalania i zarządzanie ryzykiem

Nakładem WoltersKluwer Polska ukazała się książka przygotowana przez naszych doradców podatkowych Tomasza Kosieradzkiego i Radosława Piekarza „Ceny transferowe. Mechanizmy ustalania i zarządzanie ryzykiem”.

IT

Prawo nowych technologii

Powstał nowy blog prowadzony przez ekspertów kancelarii A&RT. Na jego łamach będziemy pisać o prawach własności intelektualnej w nowych technologiach. Zapraszamy do przeczytania pierwszego wpisu na prawne.it.