Akcyza i cło

Na rynku gospodarczym funkcjonuje wiele podatków i opłat, których cel istnienia może być bardzo różny. W niniejszym tekście zostaną przedstawione akcyza i cło, ze względu na ich podobieństwo w niektórych obszarach.

Państwo, będąc formą organizacji danego społeczeństwa, posiada monopol na stanowienie prawa oraz egzekwowanie jego postanowień. Mając na uwadze różne względy, państwo może wprowadzać akcyzę i cło na poszczególne towary. Akcyza jest podatkiem pośrednim i nakładana jest na niektóre artykuły konsumpcyjne. Pośredni charakter podatku sprawia, że nie jest on płacony bezpośrednio w instytucji do tego wyznaczonej. Jego uiszczenie odbywa się w sposób pośredni podczas dokonywania zakupu. Z kolei cło to opłata, która obejmuje wybrane towary w związku z ich importem, eksportem lub tranzytem przez granice celne państwa. Z podanych do tej pory informacji wynika jasno pierwsza wspólna cecha akcyzy i cła, a mianowicie ich zakres i wysokość ustalane są przez państwo.

Przyjrzyjmy się bliżej powiązaniom, jakie wykazują akcyza i cło. Obie formy opłat przyczyniają się przede wszystkim do wzrostu przychodów budżetu państwa. Jest to znakomita sposobność dla władz, by podreperować ogólnokrajowy budżet. Lista towarów objętych opłatami może mieć różną postać, dlatego władze mają duże pole manewru. Inną wspólną cechą charakteryzowanych wartości jest możliwość regulacji popytu na konkretne towary. W przypadku akcyzy dotyczy to głównie używek ze względu na ich szkodliwość dla konsumenta. Natomiast cło często wykorzystywane jest do ochrony rodzimej produkcji poprzez efekt podrożenia produktów zagranicznych. Kolejnym podobieństwem jest wpływ akcyzy i cła na ogólne odczucia społeczeństwa. Poszczególni obywatele oraz różnego rodzaju organizacje często sprzeciwiają się sztucznemu regulowaniu cen. Akcyza a cło nie wykazują w tym aspekcie praktycznie żadnych różnic. Obie formy opłat powodują w pewnym sensie ograniczenie wolności osobistej, która wyraża się także w swobodnym dostępie do cen regulowanych tylko przez popyt i podaż.

W ramach tej praktyki oferujemy:

  • bieżące doradztwo w zakresie akcyzy,
  • bieżące doradztwo w zakresie cła i obrotu towarowego,
  • opracowanie wniosków o interpretację podatkową,
  • prowadzenie postępowań podatkowych.

Praktykę tę nadzoruje, Radosław Piekarz, doradca podatkowy.

Nasze sukcesy i doświadczenie:

  • sprawa związana z oświadczeniami związanymi z handlem olejem opałowym trafiła do Trybunału Konstytucyjnego,
  • nasi pracownicy obsługiwali transakcje głównych firm paliwowych w kraju,
  • nasi pracownicy przeprowadzili blisko 50 szkoleń z zakresu akcyzy dla firm z branży tytoniowej, paliwowej i alkoholowej.

Kontakt

RadekRadosław Piekarz

rpiekarz@a-rt.pl

tel. 691 016 305