Audyt podatkowy

Każdy przedsiębiorca, zarówno ten posiadający jednoosobową firmę czy też zarządzający dużym przedsiębiorstwem, zobligowany jest do rzetelnego i bezbłędnego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Wszelkie, nawet najdrobniejsze nieprawidłowości w dokumentacji księgowej, wykryte podczas ewentualnej kontroli podatkowej, mogą bowiem skutkować poważnymi konsekwencjami, między innymi wszczęciem postępowania podatkowego.

Aby uniknąć tego rodzaju problemów, warto co jakiś czas przeprowadzić w firmie audyt podatkowy. Wśród wielu rodzajów usług świadczonych przez naszą kancelarię, audyt podatkowy jest jedną z nich. Usługa ta, jest rodzajem wewnętrznej kontroli dokumentów i procedur podatkowych firmy go zlecającej, ich zgodności z prawem oraz legalności.

Audyty przez nas wykonywane mają na celu wykrycie ewentualnych nieprawidłowości w prowadzeniu wszelkich ewidencji podatkowych i rozliczeniach podatkowych. Naszym zadaniem jest szczegółowe przeanalizowanie dokumentacji źródłowej firmy, w tym ksiąg rachunkowych, faktur, umów handlowych czy dokumentów dostaw, jak również zweryfikowanie poprawności stosowanych przez podatnika procedur.

W razie znalezienia przez naszych ekspertów błędów w dokumentacji podatkowej, podsuwamy praktyczne rozwiązania naprawcze, które szybko pomogą skorygować wszelkie nieprawidłowości w dokumentach i uniknąć błędów w przyszłości. Podatnik może zlecić naszej kancelarii kompleksowy audyt podatkowy obejmujący wszystkie działania podatkowe firmy, ale również kontrolę tylko jednego z rodzajów zobowiązań podatkowych, w tym także podatku od towarów i usług. Szczególne znaczenie ma to w sytuacji, kiedy podatnik planuje wystąpić o zwrot podatku VAT, co bardzo często skłania organy podatkowe do wszczęcia kontroli podatkowej, mającej na celu zbadanie zasadności takich działań.

Dzięki wewnętrznej kontroli można na czas usunąć błędy i nieprawidłowości, a co więcej, uniknąć ewentualnej odpowiedzialność karno-skarbowej. Audyty podatkowe wykonywane przez naszą kancelarię to najskuteczniejsze narzędzia do zbadania kondycji finansowej przedsiębiorstwa, zoptymalizowania rozliczeń podatkowych, znalezienia wszelkich nieprawidłowości w dokumentacji i procedurach podatkowych oraz określenie ryzyk podatkowych w prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej.

Systematycznie przeprowadzany audyt podatkowy niesie wymierne korzyści dla kontrolowanej firmy w postaci możliwości legalnego usunięcia znalezionych nieprawidłowości jeszcze przed ewentualną kontrolą podatkową, uniknięcia wystąpienia tego rodzaju błędów w przyszłości, a przede wszystkim zwiększa bezpieczeństwo prawne i finansowe podatnika i jego firmy.

Prowadzimy m.in. audyty:

  • przed wystąpieniem z wnioskiem o zwrot VAT,
  • rozpoznawalności kosztów pośrednich i bezpośrednich,
  • związane z zastosowanie ulgi na złe długi.

Kontakt z nami:

Tomasz KosieradzkiTomasz Kosieradzki,

Tel. 608 588 511

Email: tkosieradzki@a-rt.pl