Audyt podatkowy

W ramach naszych usług przeprowadzamy audyty podatkowe (due dilligence) rozliczeń podatkowych. Audyty te ułatwiają przygotowanie się do kontroli podatkowej lub kontroli zwrotu VAT. Dzięki naszym audytom możliwe jest zoptymalizowanie rozliczeń podatkowych, wykrycie błędów podatkowych przed kontrolą urzędu i określenie ryzyk podatkowych prowadzonej działalności.

Prowadzimy m.in. audyty:

  • przed wystąpieniem z wnioskiem o zwrot VAT,
  • rozpoznawalności kosztów pośrednich i bezpośrednich,
  • związane z zastosowanie ulgi na złe długi.

Kontakt z nami:

Tomasz KosieradzkiTomasz Kosieradzki,

Tel. 608 588 511

Email: tkosieradzki@a-rt.pl