Doradztwo i due diligence nieruchomości dla deweloperów

Due dilligence nieruchomości to w dosłownym tłumaczeniu z ang. należyta staranność, tak właśnie postępujemy w naszej pracy pomagając klientom w zakresie transakcji, których przedmiotem są nieruchomości. Wiemy, że temat nieruchomości jest złożony i wymaga wiedzy z różnych dziedzin prawa. Dlatego nasze doradztwo w kwestiach związanych z podatkami związanymi z nieruchomościami ułatwiło wielu naszym klientom możliwość poruszania się po zawiłych aspektach rynku nieruchomości. Naszą kancelarię tworzą doświadczeni radcy prawni, adwokaci, aplikanci radcowscy i adwokaccy. Nasi pracownicy i współpracownicy to eksperci w swoich specjalizacjach. Ich wiedza to także praktyczne wieloletnie doświadczenie. To wszystko sprawia, że możemy zaoferować naszym klientom indywidualne podejście do każdej sprawy. Nie ma spraw bardziej lub mniej ważnych. Każda sprawa jest dla nas priorytetem. Od zawsze nabywanie nieruchomości jest powszechnie uznane za jeden z najlepszych sposobów lokowania kapitału. Jednak aby osiągnąć zamierzony zysk inwestycyjny, konieczne jest badanie stanu prawnego nieruchomości – due diligence. Każdy przedsiębiorca, inwestor przeprowadza analizę stanu prawnego nieruchomości. Due dilligence pozwala uniknąć ryzyka dotyczącego nieruchomości. Głównym założeniem due dilligence jest analiza, na podstawie której możemy stwierdzić, czy informacje przekazane przez sprzedającego są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym. Dajemy naszym klientom gwarancję powodzenia danej inwestycji bądź oddalamy od nietrafionej transakcji.

W ramach tej praktyki oferujemy: 

  • bieżące doradztwo dla firm deweloperskich,
  • doradztwo,
  • opracowywanie wniosków o interpretacje podatkowe,
  • doradztwo w zakresie podatku od nieruchomości.

Praktykę tę nadzoruje, Tomasz Kosieradzki, doradca podatkowy. Prowadzone przez nas doradztwo w zakresie opodatkowania nieruchomości zapewniło naszym klientom wysokiej jakości wsparcie i umożliwiło szybkie i efektowne podjęcie decyzji w sprawach nieruchomości. Każdy nasz klient uzyskuje od nas szczegółową informację, uwzględniającą wszystkie okoliczności prawne i podatkowe, dotyczące danej nieruchomości. Nasze warunki finansowe są transparentne, co zdecydowanie wyróżnia nas na rynku.

Nasze sukcesy i doświadczenie:

  • stała obsługa firm deweloperskich o zasięgu ogólnopolskim,
  • nasi pracownicy doprowadzili do zwrotu kilkunastu milionów złotych nienależnie zapłaconego podatku od nieruchomości,
  • nasi pracownicy doradzali przy kilkudziesięciu transakcjach, których przedmiotem były nieruchomości,
  • nasi pracownicy przeprowadzili kilkanaście przeglądów podatkowych firm deweloperskich i udzielili kilkuset odpowiedzi na pytania dla swoich klientów z branży deweloperskiej.

Badanie stanu prawnego nieruchomości –  due dilligence jest koniecznością zarówno przy małych transakcjach indywidualnych klientów, jak i obsłudze firm i deweloperów. Stan prawny nieruchomości, analiza ksiąg wieczystych, stosunki własnościowe, wypisy z księgi wieczystej, plany zagospodarowania przestrzennego, warunki zabudowy, przepisy dotyczące ochrony środowiska to tylko niektóre z aspektów due dilligence. Kancelaria zabezpieczy Państwa interesy należycie i profesjonalnie. Profesjonalne wsparcie na każdym etapie transakcji kupna-sprzedaży nieruchomości.