Struktura i optymalizacja podatkowa - połączenia i przekształcenia

Od lipca 2016 roku obowiązuje tzw. klauzula o unikaniu opodatkowania. Jej wprowadzenie powoduje możliwość oceny wszelkich działań podatników związanych ze zmianą sposobu prowadzenia działalności w kontekście ich sztuczności i nakierowania jedynie na oszczędności podatkowe.

Wprowadzenie klauzuli spowodowało, że większość wieloetapowych i skomplikowanych procesów restrukturyzacyjnych może zostać uznana za nakierowanych jedynie na osiągniecie korzyści podatkowych. W szczególności na zakwestionowanie narażone są działania w ramach których:

  1. Transakcje mają charakter wieloetapowy,
  2. Angażowane są podmioty pośredniczące,
  3. Po zakończeniu procesu uzyskiwany jest stan identyczny lub zbliżony do stanu istniejącego przed rozpoczęciem procesu,
  4. Rozliczenia pomiędzy stronami dokonywane są w wyniku transakcji wzajemnie się znoszących lub kompensujących,
  5. Dochodzi do wykreowania ryzyka ekonomicznego lub gospodarczego przewyższającego spodziewane korzyści (inne niż podatkowe).

Podejmując współpracę za priorytet zawsze stawiamy sobie bezpieczeństwo  proponowanych rozwiązań. Zawsze wdrożenie jakichkolwiek procesów połączeń, przekształceń czy też restrukturyzacji, poprzedzone jest szczegółową analizą i rekomendacją, w której wskazujemy możliwie najbardziej efektywne ale przede wszystkim bezpieczne rozwiązania. Unikamy sytuacji, w których organy podatkowe mogłyby uznać działania naszych klientów za zbyt agresywne, sztuczne i nakierowane tylko na osiągnięcie korzyści podatkowych. 

Nasz zespół gwarantuje kompleksową obsługę procesów połączeń, przekształceń i restrukturyzacji. Koncepcje podatkowe podlegają również analizie prawnej pod względem możliwości przeprowadzenia procesu. Dzięki temu nasi Klienci mają zawsze pewność, że zaproponowane przez nas rozwiązania są możliwe do wprowadzenia z prawnego punktu widzenia i bezpieczne biorąc pod uwagę przepisy klauzuli o unikaniu opodatkowania.