Postępowania

Bierzemy udział w postepowaniach podatkowych na każdym jego etapie. Na etapie kontroli rozmawiamy z przedstawicielami organów podatkowych i przygotowujemy stosowne analizy podatkowe, analizy statystyczne i ekonomiczne. Na dalszych etapach reprezentujemy klientów  przed sądami.

Nasza pomoc obejmuje zarówno postępowanie administracyjne (podatkowe), jak i karne skarbowe, w przypadku, gdy organ podatkowy zamierza wszcząć takie postępowanie przeciwko zarządowi.