Doradztwo w zakresie prawa ochrony środowiska

Prawo o ochronie środowiska jest coraz bardziej znaczącą gałęzią prawa. Sprawy z zakresu ochrony środowiska często wymagają profesjonalnego doradztwa prawnego. Nasza kancelaria prawna oferuje doradztwo przy problemach, jakie wiążą się z ochroną środowiska w przedsiębiorstwach. Opiekę merytoryczną nad praktyką w tym zakresie objęła mecenas Anna Rynkowska, radca prawny.

W zakresie ochrony środowiska nasza kancelaria prawna oferuje doradztwo dotyczące:

  • prawidłowej gospodarki odpadami, jak recykling, składowanie, wytwarzanie i magazynowanie odpadów, a także ich transport
  • oferujemy bieżące doradztwo dla osób prowadzących działalność
  • gospodarczą w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
  • właściwej gospodarki opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, a także regulacji związanych z opłatą produktową, kwestii ocen oddziaływania na środowisko, pozwoleń wodnoprawnych, umożliwiających wytwarzanie odpadów, transport odpadów i pozwoleń zintegrowanych
  • reprezentujemy naszych klientów w sprawach dotyczących odpowiedzialności za szkody powstałe w środowisku naturalnym
  • tworzymy dla naszych klientów raporty, które dokładnie określają ich obowiązki wynikające z prawa ochrony środowiska, co znacznie ułatwia codzienne prowadzenie firmy
  • przygotowujemy opinie prawne, obejmujące prawo ochrony środowiska – reprezentujemy klientów przez sądami, urzędami oraz innymi organami w rozpoczętych i prowadzonych postępowaniach

Świadczymy doradztwo prawne dla klientów z całej Polski. W skład naszego zespołu wchodzą m.in., doradcy podatkowi, radcowie prawni, adwokaci, a także aplikanci radcowscy i adwokaccy. Dzięki zdobytemu do tej pory doświadczeniu w dziedzinie prawa ochrony środowiska oferujemy naszym klientom wyjątkowo bogatą ofertę doradztwa. Każdą sprawę traktujemy w pełni indywidualnie.