Zamówienia publiczne - doradztwo i obsługa prawna

Jesteśmy Kancelarią, którą tworzą doświadczeni radcy prawni, aplikanci radcowscy i prawnicy. Nasi pracownicy i współpracownicy to eksperci w swoich specjalizacjach. Ich wiedza to nie tylko znajomość przepisów prawa, a także praktyczne wieloletnie doświadczenie. To wszystko sprawia, że możemy zaoferować naszym klientom praktyczne podejście do każdej sprawy. Nie ma spraw bardziej lub mniej ważnych. Każda sprawa jest dla nas priorytetem. Do każdego klienta podchodzimy elastycznie, dostosowujemy naszą ofertę do jego potrzeb. Kancelaria świadczy usługi na najwyższym poziomie i cieszy się poważaniem klientów.

Główną dziedziną naszej działalności jest kompleksowa obsługa prawna i podatkowa przedsiębiorstw. W związku z intensywnym rozwojem prawa zamówień publicznych, w ostatnich latach wzrosło zapotrzebowanie na profesjonalną pomoc prawną w tym zakresie. Zamówienia publiczne – zarówno w zakresie udzielania, jak i pozyskiwania. Zawiłości prawa zamówień publicznych, ich nowelizacje. Stawiają przed wieloma osobami wiele trudnych do rozwiązania problemów. Zarówno o charakterze interpretacyjnym, jak i praktycznym. Co przekłada się na konieczność skorzystania z fachowej porady. Zamówienia publiczne, zasady i tryb ich przyznawania, reguluje prawo zamówień publicznych. Z definicji „zamówienia publiczne” to umowy zawierane odpłatnie między zamawiającym a wykonawcą, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane.

Zamówienia publiczne to ważny element finansów publicznych, obejmujący przede wszystkim procedury związane z wydatkowaniem środków publicznych. Procedury te w szczególny sposób dotyczą realizacji przetargów, wyłonienia wykonawcy oraz podpisania umowy. Obowiązujące w Polsce uregulowania w zakresie zamówień publicznych opierają się na dyrektywach unijnych. Obowiązująca ustawa szczegółowo określa charakter zamówień publicznych, wskazując narzędzia, z których można korzystać w przedmiotowej dziedzinie. Nasza Kancelaria świadczy kompleksowe usługi w zakresie zamówień publicznych.

 
W ramach prowadzonej praktyki z zakresu zamówień publicznych oferujemy:
  • Kompleksowe i rzetelne sporządzanie opinii prawnych oraz ekspertyz w zakresie prawa zamówień publicznych
  • Reprezentowanie oferentów oraz potencjalnych oferentów w postępowaniach przewidzianych przepisami prawa zamówień publicznych; Usługa zawiera sporządzanie odwołań do KIO i skarg do sądu, a także reprezentowanie klienta w toku posiedzeń i rozpraw przeprowadzanych w ramach postępowań
  • Przygotowywanie umów oraz dokumentów konsorcjum 

Rozwojem praktyki zamówień publicznych zajmuje się Anna Rynkowska, radca prawny. Nasza kancelaria prawna oferuje swoim klientom, przedsiębiorcom i instytucjom kompleksową obsługę w zakresie doradztwa na każdym etapie postępowania przetargowego zamówień publicznych. Zamówienia publiczne począwszy od czynności przygotowawczych tj. określenia przedmiotu i wartości zamówienia. Następnie wskazanie warunków przetargu przy uwzględnieniu zasad równości i uczciwej konkurencji po wybór najkorzystniejszej oferty i zawarcie umowy. Kancelaria pomaga także przy przygotowaniu ofert i ewentualnych środków odwoławczych. Oferta skierowana jest zarówno dla zamawiających, jak i wykonawców. Sprawimy, że zamówienia publiczne i jej zawiłości będą dla Państwa zrozumiałe i przejrzyste. Warto dodać, iż nasza Kancelaria może poszczycić się wieloma osiągnięciami w zakresie zamówień publicznych. Największym sukcesem jest dla nas uzyskanie dla naszych klientów kilku korzystnych rozstrzygnięć przed KIO.