Rejestracja znaków towarowych

W ramach tej praktyki zajmujemy się:

  • przygotowujemy zgłoszenia znaków towarowych do Urzędu Patentowego RP,
  • reprezentujemy w toku postępowań rejestracyjnych,
  • reprezentujemy w postępowaniach o utrzymanie ochrony znaków towarowych (postępowania unieważniające rejestrację, spory o rejestrację),
  • pomagamy z uzyskaniu ochrony wspólnotowej znaku towarowych poprzez rejestrację znaków towarowych w OHIM (Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego) (przygotowujemy wnioski i reprezentujemy w toku postępowania rejestracyjnego),
  • przygotowujemy umowy licencyjne dotyczące korzystania ze znaków towarowych.

Praktyką zajmuje się Anna Rynkowska.

Znaki towarowe prawnikAnna Rynkowska,

tel. 665 650 866

e-mail: arynkowska@a-rt.pl