Uprzednie porozumienia cenowe (APA)

APA

Uprzednie Porozumienie Cenowe chronią nie tylko przed kontrolami cen transferowych. Pomagają także zaliczyć niektóre wydatki (koszty finansowania i koszty usług niematerialnych) do kosztów podatkowych.

Proces zdobywania APA jest jednak długotrwały i angażujący. Nasza kancelaria pomaga w toku całego procesu. Przygotowujemy analizy porównawcze, analizy ekonomiczne, bierzemy udział w spotkaniu z przedstawicielami Ministra Finansów.

Uprzednie porozumienie cenowe określa w szczególności:

  • transakcję kontrolowaną objętą uprzednim porozumieniem cenowym oraz podmioty powiązane uczestniczące w jej dokonaniu;
  • profil funkcjonalny podmiotów powiązanych uczestniczących w dokonaniu transakcji kontrolowanej, obejmujący w szczególności pełnione funkcje, ponoszone ryzyka i angażowane aktywa;
  • metodę weryfikacji ceny transferowej;
  • sposób kalkulacji ceny transferowej.