Wzór dokumentacji cen transferowych

Kancelaria A&RT przygotowała dla Państwa wzór dokumentacji cen transferowych. Jest to wzór dla transakcji pożyczki.

Wzór dokumentacji cen transferowych jest udostępniany w celach informacyjnych. Wzór i przykłady, jak powinna zostać sporządzona dokumentacja cen transferowych, są dostępne pod poniższym linkiem:

dokumentacja cen transferowych dla umowy pożyczki

Informacje i przykład zawarte na niniejszym opracowaniu nie stanowią porady prawnej ani podatkowej. Zamieszczane na niniejszej stronie materiały mają jedynie charakter informacyjny, jako przykład dla naszych klientów i nie stanowią szczegółowej analizy danego zagadnienia. W związku z powyższym, nasza kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie informacji zamieszczonych na blogu cenytransferowe.biz, bez uprzedniego zasięgnięcia opinii profesjonalnego radcy prawnego lub doradcy podatkowego.

Chcąc w praktyce otrzymać pomoc w takiej kwestii, jaką jest dokumentacja cen transferowych, zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami. Naszym klientom oferujemy m.in. prawidłowe przygotowanie dokumentacji cen transferowych oraz kalkulacje cenowe, które pozwolą uniknąć doszacowania podatku według 50 procent stawki PIT lub CIT. Przypominamy, że zgodnie ze zmianą przepisów od 1 stycznia 2015 r. obowiązki sporządzenia dokumentacji cen transferowych zostały nałożone również na spółki osobowe (komandytowe, jawne, partnerskie). Osoby prowadzące tego typu działalność gospodarczą zachęcamy do kontaktu z naszymi specjalistami i konsultacji w celu sporządzenia właściwego dokumentacji.