Ceny transferowe i ich dokumentacja

Ceny transferowe, określane także mianem cen transakcyjnych, to ceny stosowane w transakcjach pomiędzy podmiotami powiązanymi, czyli ściśle ze sobą współpracującymi. Ceny transferowe dotyczą wielu transakcji biznesowych. Przykładem może być tutaj przepływ towarów pomiędzy poszczególnymi filiami przedsiębiorstwa lub usługi świadczone na rzecz osób prawnych przez właścicieli i zarząd przedsiębiorstw. Ceny transferowe w istotny sposób wpływają na ostateczny obraz zysków i strat konkretnej jednostki, a docelowo na konkurencyjność przedsiębiorstwa na rynku. Ważną kwestią jest dokumentacja cen transferowych.

Kancelaria A&RT w ramach praktyki cen transferowych oferuje:

 • Rzetelne i terminowe sporządzanie dokumentacji cen transferowych
 • Sporządzanie raportu CbC (country-by-country report) – jest to ważny i obowiązkowy dokument w zakresie transakcji międzynarodowych
 • Sporządzanie tzw. dokumentacji lokalnej (local file) – niezbędnej podczas tzw. gromadzenia wniosków
 • Sporządzanie dokumentacji grupowej (master file), uwzględniającej grupę przedsiębiorców
 • Rzetelne sporządzanie tzw. opisów transakcji,
 • Tworzenie polityki cen transferowych, stanowiącej jedno z najważniejszych narzędzi służących do realizowania określonych zadań i osiągania wytyczanych celów
 • Sporządzanie analiz porównawczych (benchmark studies, benchmark analysis), stanowiącej nieobligatoryjną, aczkolwiek ważną część dokumentacji cen transferowych
 • Skuteczną obronę dokumentacji cen transferowych
 • Fachową i rzetelną wycenę transakcji

Praktykę tę rozwija Radosław Piekarz. Możemy poszczycić się licznymi sukcesami w dziedzinie cen transferowych.

Najważniejsze osiągnięcia to:

 • ponad 100 rzetelnie przygotowanych dokumentacji cen transferowych
 • ok. 50 przygotowanych i przeprowadzonych analiz porównawczych
 • ponad 100 zrealizowanych szkoleń z zakresu cen transferowych

Raporty o cenach transferowych

Transfer pricing Poland

Ceny transferowe w Polsce

Nasze broszury

Proces tworzenia dokumentacji cen transferowych

Kontakt

RadekRadosław Piekarz

rpiekarz@a-rt.pl

tel. 691 016 305