Ceny transferowe i ich dokumentacja

Ceny transferowe, określane także mianem cen transakcyjnych, to ceny stosowane w transakcjach pomiędzy podmiotami powiązanymi. Ceny transferowe dotyczą wielu transakcji biznesowych. Przykładem może być tutaj przepływ towarów pomiędzy poszczególnymi spółkami grupy kapitałowej lub usługi świadczone pomiędzy tymi podmiotami. Ważną kwestią jest dokumentacja cen transferowych. Dokumentacja podatkowa cen transferowych sporządzana jest na podstawie przepisów prawa podatkowego. Powstaje zgodnie z zasadami określonymi w art. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych lub art. 25a podatku dochodowym od osób fizycznych.

Dokumentacja podatkowa obejmująca ceny transferowe musi obejmować:

 • Kalkulację – metodę i sposób przeliczenia zysków. Określić również trzeba cenę przedmiotu transakcji,
 • Funkcję – jaką rolę spełniają podmioty biorące udział w transakcji. Uwzględnić aktywa oraz ponoszone ryzyko,
 • Koszty – określić wszystkie wydatki związane z transakcją, jak i formę oraz termin zapłaty,
 • Strategię – kiedy mamy do czynienia z przypadkiem, gdy na wartość transakcji ma wpływ strategia podmiotu,
 • Oczekiwania – gdy podmiot jest zobligowany do stworzenia dokumentacji korzyści, wynikających z uzyskaniem świadczenia. Umowy dotyczące świadczeń o charakterze niematerialnym,
 • Inne czynniki – mają miejsce, gdy podczas określania wartości przedmiotu transakcji, podmiot wymienił inne czynniki.

Dokumentacja cen transferowych, w rozumieniu podatkowym, obejmuje podmioty, które spełniają którykolwiek z niżej wymienionych warunków:

Dokumentacja cen transferowych jest konieczna, po przekroczeniu wyznaczonych progów finansowych i zależy od rodzaju transakcji.

Nasza kancelaria w ramach praktyki cen transferowych oferuje:

 • Rzetelne i terminowe sporządzanie dokumentacji cen transferowych,
 • Sporządzanie raportu CbC (country – by – country report) – jest to ważny i obowiązkowy dokument w zakresie transakcji międzynarodowych,
 • Sporządzanie tzw. dokumentacji lokalnej (local file) – niezbędnej podczas tzw. gromadzenia wniosków,
 • Sporządzanie dokumentacji grupowej (master file), uwzględniającej grupę przedsiębiorców,
 • Rzetelne sporządzanie tzw. opisów transakcji,
 • Tworzenie polityki cen transferowych, stanowiącej jedno z najważniejszych narzędzi służących do realizowania określonych zadań i osiągania wytyczanych celów,
 • Sporządzanie analiz porównawczych (benchmark studies, benchmark analysis), stanowiącej nieobligatoryjną, aczkolwiek ważną część dokumentacji cen transferowych,
 • Skuteczną obronę dokumentacji cen transferowych,
 • Fachową i rzetelną wycenę transakcji.

Praktykę tę rozwija Radosław Piekarz. Możemy poszczycić się licznymi sukcesami w dziedzinie cen transferowych. Najważniejsze osiągnięcia to:

 • ponad 200 rzetelnie przygotowanych dokumentacji cen transferowych,
 • ok. 100 przygotowanych i przeprowadzonych analiz porównawczych,
 • ponad 100 zrealizowanych szkoleń z zakresu cen transferowych.

Raporty o cenach transferowych

Transfer pricing Poland

Ceny transferowe w Polsce

Nasze broszury

Proces tworzenia dokumentacji cen transferowych

Kontakt

Dokumentacja cen transferowychRadosław Piekarz

tel. 691 016 305

email: rpiekarz@a-rt.pl