Ceny transferowe 2023

Zajmujemy się przygotowaniem: dokumentacji cen transferowych za 2023 r. przygotowaniem Master File za 2023 r. analiz porównawczych, analiz zgodności, formularzy TPR-C. Skontaktuj się z nami. Przeanalizujemy bezpłatnie twoje transakcje i sprawdzimy, czy masz obowiązek przygotowania

Ceny transferowe 2020 – książka

We współpracy z WoltersKluwer wydaliśmy książkę dotyczącą nowych przepisów z zakresu cen transferowych. Książka dotyczy coraz ważniejszego zagadnienia cen transferowych. Publikacja omawia zarówno mechanizmy ustalania cen transferowych i sposoby weryfikacji