Ceny transferowe 2020 – książka

We współpracy z WoltersKluwer wydaliśmy książkę dotyczącą nowych przepisów z zakresu cen transferowych.

Książka dotyczy coraz ważniejszego zagadnienia cen transferowych. Publikacja omawia zarówno mechanizmy ustalania cen transferowych i sposoby weryfikacji ich rynkowości.

Publikacja omawia zarówno zagadnienia podstawowe, takie jak obowiązki dokumentacyjne, raportowanie dotyczące cen transferowych, jak i zagadnienia zaawansowane, takie jak ceny transferowe w transakcjach finansowych czy też restrukturyzacja działalności w rozumieniu przepisów o cenach transferowych.

Publikacja łączy w sobie kilka spojrzeń na zagadnienie cen transferowych. Kluczowe jest oczywiście spojrzenie zarządcze, bowiem publikacja ma charakter praktyczny i przeznaczona jest dla osób zajmujących się cenami transferowymi w działalności gospodarczej. Jednakże publikacja obejmuje również perspektywę ekonomiczną, niezwykle ważna przy sporach z organami podatkowymi, jak i spojrzenie prawne, zwłaszcza w zakresie sankcji karnych za niewypełnianie obowiązków związanych z cenami transferowymi.

Książka bazuje na przepisach krajowych i Wytycznych OECD, lecz także na bogatej zagranicznej literaturze przedmiotu. To sprawia, że publikacja jest unikalna na rynku polskim.