Raport TP-R

Jednym z kluczowych obowiązków w zakresie cen transferowych jest przygotowanie raportu TP-R. raport ten bardzo szeroko omawia kluczowe zagadnienia związane z transakcjami z podmiotami powiązanymi. Raport ten musi zawierać m.in.:

3d-drzewo-z-liscmi-i-galeziami-na-podium

Informacje o analizie cen transferowych obejmujące sposób weryfikacji cen transferowych, w tym wskazanie źródła danych porównawczych oraz rodzaju dokonanego porównania, informacje o wyborze strony badanej, kryteriów selekcji danych porównawczych, dokonanych korekt porównywalności oraz wskaźnika rentowności zastosowanego na potrzeby analizy porównawczej – jeżeli wymaga tego wybrana metoda, informację o wyniku analizy cen transferowych.

Przygotowujemy raporty TP-R, a także uczestniczymy w pracach związanych z tworzeniem objaśnień podatkowych dla tych raportów jako aktywni członkowie Forum Cen Transferowych.

Potrzebujesz pomocy prawnej?
Skorzystaj z profesjonalnej obsługi Kancelarii A&RT!

Nasz doświadczony zespół radców prawnych i doradców podatkowych jest gotowy pomóc Ci w każdej sprawie.