Schematy podatkowe (MDR)

Raportowanie schematów podatkowych (MDR)

Przepisy o raportowaniu schematów podatkowych wymagają od podatników monitorowania wszelkich działań związanych z prowadzoną działalnością biznesową pod kątem oceny czy mogą być rozpoznane jako schemat podatkowy. Podatnik może pełnić rolę promotora, korzystającego lub wspomagającego. W zależności od przypisanej mu roli ciążą na nim różne obowiązki związane z raportowaniem i wdrażaniem odpowiednich procedur.

Interpretacja przepisów, pomimo iż obowiązują od początku 2019 roku, w dalszym ciągu sprawia znaczące trudności.

Jako kancelaria oferujemy usługi w zakresie:

  • analizy konkretnych stanów faktycznych pod kątem ich kwalifikacji jako schematów podatkowych,
  • przeprowadzenia audytów podatkowych pod katem rozpoznania potencjalnych schematów podatkowych,
  • wsparcia przy raportowaniu – występujemy jako pełnomocnik przy raportowaniu MDR-1, MDR-2 i MDR-4, przygotowujemy informację MDR-3,
  • opracowujemy i wdrażamy procedury wewnętrzne – szkolimy pracowników, monitorujemy przestrzeganie procedur.

Na przepisy o MDR patrzymy również szerzej – zawsze informujemy naszych klientów o innych obowiązkach, które mogą być skutkiem rozpoznanego schematu podatkowego. Może to w szczególności dotyczyć możliwości zastosowania klauzuli przeciw obejściu prawa podatkowego czy też obowiązków związanych z przepisami w zakresie cen transferowych.

Kontakt

Schematy podatkowe Tomasz KosieradzkiTomasz Kosieradzki, tel. 608 588 511

email: tkosieradzki@a-rt.pl